Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
ISTOTA I FUNKCJE RODZINY
1.1. Pojęcie rodziny
1.2. Typy i funkcje rodziny
1.3. Ewolucja rodziny
1.4. Modele rodziny

ROZDZIAŁ II.
ALKOHOLIZM JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNYCH RODZIN
2.1. Typologie alkoholizmu
2.2. Fazy rozwoju uzależnienia
2.3. Skala zjawiska
2.4. Uwarunkowania choroby alkoholowej
2.5. Problemy związane z alkoholem

ROZDZIAŁ III.
LECZENIE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
3.1. Ingerencja w uzależnienie alkoholowe
3.2. Leczenie ambulatoryjne i stacjonarne
3.3. Wybrane metody i interwencje w pracy z pacjentem uzależnionym
3.4. Partnerstwo lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
3.5. Pomoc współuzależnionym członkom rodziny

ROZDZIAŁ IV.
PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy i hipotezy badawcze
4.3. Metody i techniki badań
4.4. Charakterystyka próby badawczej
4.5. Teren i organizacja badań

ROZDZIAŁ V.
ANALIZA FORM POMOCY RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
5.1. Charakterystyka próby badawczej
5.2. Analiza wyników badań
5.3. Weryfikacja hipotez
5.4. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WYKRESÓW
ANEKS
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone