Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - tematów z dziedziny pedagogiki
Agresja wśród rodzeństwa
Agresja w grupie rówieśniczej
Bezrobocie a pomoc społeczna
Budowanie społeczeństwa informacyjnego
Czynniki wpływające na orientacje społeczne
Domy pomocy społecznej
Dysleksja w koncepcjach psychologiczno–pedagogicznych
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej
Dziecko rodziców pracujących zawodowo
Formy pomocy rodzinom z problemem alkoholowym
Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny
Instytucje profilaktyki narkomanii a niektóre środowiska
Metody i formy współdziałania rodziców z przedszkolem
Młodzież i nikotynizm na podstawie badań
Model rodziny a rozwój dziecka
Model rodziny w kulturze masowej
Naśladownictwo społeczne w małych grupach
Nauczanie na odległość
Niedostosowanie społeczne upośledzonych
Nikotynizm wśród młodzieży gimnazjalnej
Pedagogika pracy i zarządzania w placówkach edukacyjnych
Powrót do społeczeństwa narkomanów
Problem uchodźctwa we współczesnym świecie
Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie
Przemoc w rodzinie
Przemoc w szkole na przykładzie...
Realizacja funkcji rodzinnych w rodzinach zastępczych spokrewnionych
Reklama a względy etyczne
Rodzina jako środowisko wychowawcze
Rodzina w Polsce
Rodzina z problemem alkoholowym
Samobójstwo jako problem społeczny
Socjalizacja dziecka a orientacje mentalne rodziców
Sposoby oddziaływania reklamy społecznej na odbiorców
Stereotypy kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekaz
Uwarunkowania rodzinne przyczyną negatywnego stosunku uczniów do szkoły
Wirtualna społeczność
Wizerunek bezrobotnego w środkach masowego przekazu
Wpływ reklamy na rodzinę
Współpraca z cudzoziemcami w firmie zróżnicowanej kulturowo
Współpraca i partnerstwo szkoły i rodziny
Współpraca szkoły z domem rodzinnym wychowanka

i wiele, wiele innych...
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2018 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone